UNS5 UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY:
BLOG - ostatnie wpisy

NMN (mononukleotyd nikotynoamidowy) - właściwości, działanie, wskazania

15484 Views

Starzenie się organizmu jest czynnikiem ryzyka cukrzycy, chorób układu krążenia, raka i chorób neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera. Zahamowanie fizjologicznego tempa starzenia się na poziomie komórkowym jest ważnym podejściem prewencyjnym względem wymienionych chorób. Wymogiem koniecznym do tego by praca komórek przebiegała wydajnie, nieprzerwanie i bez zakłóceń jest zapewnienie im wszelkich niezbędnych zasobów (odżywienie) oraz optymalnych warunków (dotlenienie, odpowiednie pH, potencjał redox). 

W badaniach klinicznych potwierdzono, że suplementacja NMN, jako kluczowego prekursora przemian enzymatycznych:

 • Zapobiega starzeniu się komórek.
 • Chroni chromosomy przed skracaniem i usprawnia regenerację DNA.
 • Usprawnia pracę mitochondriów – centrów energetycznych komórki.
 • Poprawia gospodarkę insulinową u osób z nadwagą i otyłością.
 • Poprawia metabolizm.
 • Dostarcza energię.
 • Jest bezpieczna.

Czym jest NMN?

NMN (Mononukleotyd nikotynamidu) to substancja, która zrewolucjonizowała branżę anti-aging. Znana jest jako naturalnie występujący metabolit niacyny (Witaminy B3). Składa się z amidu kwasu nikotynowego, grupy fosforowej i rybozy. Jest kofaktorem procesów wewnątrz mitochondriów, sirtuin i PARP - rodziny białek biorących udział między innymi w procesach:

 • naprawy DNA,
 • stabilności genomowej,
 • programowanej śmierci komórki. 

NMN jest prekursorem koenzymu NAD+, którego obecność w organizmie ma korzystny wpływ na:

 • stan serca,
 • krążenie krwi,
 • oczy,
 • mózg,
 • kości,
 • skórę,
 • mięśnie,
 • odporność. 

NMN

Mononukleotyd nikotynamidowy (NMN) jako prekursor koenzymu NAD+

W organizmach żywych większość zadań na poziomie komórkowym, wykonywana jest poprzez koordynację biochemiczną cząsteczek zwanych enzymami. Znanych jest ponad 2200 rodzajów enzymów, a około 500 z nich wymaga do swojej pracy substancji z rodziny NAD+ (dinukleotydu nikotynamidoadeninowego). 

Przyjmowanie drogą doustną NMN jako prekursora, zwiększa poziom NAD+ w ludzkich komórkach, a jest ona cząsteczką kluczową w procesie przemian prowadzących do produkcji energii w organizmie. Wiele badań wykazało, że NMN zwiększając poziomy NAD+ w organizmie, poprawia metabolizm i zatrzymuje procesy starzenia. 

Wraz z wiekiem ilość tej cząsteczki spada. Spadek NAD+ stanowi podstawę wielu problemów zdrowotnych, z którymi mamy do czynienia z wiekiem. Ostatnie lata potwierdzają wynikami badań, że uzupełnianie prowadzące do utrzymania optymalnych poziomów tej substancji w komórkach, pozwala wydajnie wpływać na ich pracę i wymiernie wpływa na niekorzystne zjawiska, wspomagając organizm w zachowaniu zdrowia i odpowiedniej kondycji.

Mitochondria – Energia - Zdrowie - Źródło młodości

Nasze organizmy żyją i funkcjonują tylko dzięki ciągłemu wytwarzaniu, magazynowaniu i przekazywaniu energii. Energia jest wytwarzana we wszystkich komórkach naszego ciała w maleńkich centrach energetycznych zwanych mitochondriami. Wewnątrz tych małych organelli odbywają się bez przerwy setki złożonych, enzymatycznych przemian, które wytwarzają energię, syntetyzują materiał budulcowy oraz odtruwają nasz organizm. 

Mitochondria są tak wyjątkowe, że posiadają nawet specyficzny dla siebie materiał genetyczny w postaci DNA mitochondrialnego (mtDNA). Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że NAD+ ma kluczowe znaczenie dla procesu przemian enzymatycznych w mitochondrium, a wszelkie zaburzenia w tym obszarze mają kluczowy wpływ na nasze zdrowie. Suplementacja NMN może wpływać na niektóre funkcje mitochondrialne, a wiele koncepcji terapeutycznych już zalicza tę substancję do grupy tzw. mitoceutyków – substancji wspomagających odpowiednią kondycję mitochondriów. 

Zwiększenie poziomów NAD+ poprzez suplementację NMN może odwrócić różne choroby związane z wiekiem. W miarę starzenia się organizmu dochodzi do uszkodzeń DNA w wyniku działania i akumulacji tzw. stresów środowiskowych (promieniowanie UV, metale ciężkie, zanieczyszczenie powietrza, błędne powielanie DNA), co może prowadzić do licznych mutacji i w konsekwencji do chorób. Zdrowy i dobrze odżywiony organizm posiada jednak bardzo skuteczne sposoby identyfikacji tych nieprawidłowości, jak również narzędzie do ich błyskawicznej naprawy. Ten wewnętrzny system naprawczy potrzebuje do swojej prawidłowej pracy właśnie NAD+.  

Badania przedkliniczne NMN

Zaawansowane prace badawcze zespołów naukowych na całym świecie pokazały, że podawanie NMN drogą doustną, poprzez jego wpływ na centralne szlaki metaboliczne komórki, może być skuteczną strategią rozszerzającą horyzonty terapeutyczne i otwierając nową erę w naukach medycznych. W wyniku badań naukowych udało się zidentyfikować grupę białek zwanych „sirtuinami”, które ulegały aktywacji właśnie pod wpływem NAD+. 

Sirtuiny okazują się pełnić bardzo ważną rolę, gdyż jak wykazano dbają o utrzymanie integralności materiału genetycznego DNA, zabezpieczając go przed skracaniem. Wraz z wiekiem, DNA na końcach chromosomów ulega cyklicznemu skracaniu, a zjawisko to jest uważane za główną przyczynę procesu biologicznego starzenia się. Jak udowodniono sirtuiny spowalniają ten proces, stabilizując końce chromosomów zwane telomerami, istotnie ograniczając tempo ich skracania. 

Tę tezę potwierdzono w modelach zarówno eukariotycznych, jak i zwierzęcych, gdzie podawanie NMN prowadziło do aktywacji sirtuin, a w konsekwencji do poprawy zdrowia i przedłużenia życia. Do tej pory udało się wskazać korzyści związane z aktywacją sirtuin w obszarze ochrony przed pogorszeniem funkcji śródbłonka naczyniowego, zespołem metabolicznym, uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym, otyłością i kardiomiopatią, dyslipidemią (Kane i Sinclair, 2018). Należy pamiętać, że wraz z wiekiem poziomy NAD+ w komórkach jak i aktywność sirtuiny stale spadają, a spadek ten jest dodatkowo potęgowany przez otyłość i siedzący tryb życia. 

Badania NMN kliniczne na ludziach

Co najważniejsze, korzystne działanie farmakologiczne NMN potwierdzono w badaniach klinicznych. Badania te są bardzo aktualne i nie mają więcej niż 5 lat, jednak już teraz wydaje się, iż NMN może być substancją, której naukowcy poszukiwali od dawna. Działanie terapeutyczne testowano w obszarach choroby Alzheimera, cukrzycy i w chorobach sercowo-naczyniowych. 

Bezpieczeństwo NMN jako suplementu diety zostało udowodnione w wielu badaniach klinicznych zatwierdzonych przez FDA (Amerykańska Agencja Leków). Pierwsze próby z udziałem ludzi, w których potwierdzono bezpieczeństwo suplementacji NMN przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców w Japonii.  Wykazano, że testowane dawki NMN do 500 mg/dzień są bezpieczne dla ludzi (Irie i in. 2019).

W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności podawania NMN, przeprowadzono również kontrolowane placebo, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie, w którym podawano 250 mg NMN zdrowym mężczyznom w wieku powyżej 65 lat przez 12 tygodni. Wykazano, że doustna suplementacja była bezpieczna, dobrze tolerowana i znacznie zwiększyła poziomy NAD+ mierzone we krwi. Co więcej, podawanie NMN znacząco poprawiło siłę i wydolność mięśniową (Igarashi i in. 2021).

NMN poprawia metabolizm w stanie przedcukrzycowym. Te spektakularne wyniki uzyskane w toku aktualnych opublikowano w prestiżowym „Science”, a badania  pokazują, że NMN zwiększa wrażliwość mięśni na insulinę, sygnalizację insulinową u kobiet w stanie przedcukrzycowym, które cechowały się nadwagą lub otyłością (clinicaltrial.gov NCT03151239). Po zakończeniu całego cyklu leczenia udowodniono, że NMN znacznie zwiększył poziom NAD+ w komórkach krwi, a w efekcie metabolizm glukozy uległ istotnej poprawie – nastąpił 25-procentowy wzrost zużycia glukozy w mięśniach (Yoshino i in. 2021).

W innym badaniu, w grupie biegaczy wykazano, że suplementacja NMN zwiększa wydolność tlenową u ludzi podczas treningu wysiłkowego, a poprawa jest prawdopodobnie wynikiem zwiększonego wykorzystania tlenu przez mięśnie szkieletowe (Liao i in. 2021).

Literatura

 1. Igarashi Masaki i in. 2021. Chronic nicotinamide mononucleotide supplementation elevates blood nicotinamide adenine dinucleotide levels and alters muscle motility in healthy old men. Preprint. DOI: 10.21203/rs.3.rs-455083/v1
 2. Junichiro Irie i in. 2019. Effect of oral administration of nicotinamide mononucleotide on clinical parameters and nicotinamide metabolite levels in healthy Japanese men. Endocr J. 2020 Feb 28;67(2):153-160. doi: 10.1507/endocrj.EJ19-0313. Epub 2019 Nov 2.
 3. Kane Alice E. i David A. Sinclair. 2018. Sirtuins and NAD+ in the Development and Treatment of Metabolic and Cardiovascular Diseases. Circulation Research. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.312498. 2018;123:868–885.
 4. Liao Bagen i in. 2021. Nicotinamide mononucleotide supplementation enhances aerobic capacity in amateur runners: a randomized, double-blind study. J Int Soc Sports Nutr. 2021 Jul 8;18(1):54. doi: 10.1186/s12970-021-00442-4.
 5. Yoshino Mihoko i in. 2021. Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women. Science. 2021 Jun 11;372(6547):1224-1229. doi: 10.1126/science.abe9985. Epub 2021 Apr 22.
W kategorii: URODA, ZDROWIE
Konrad Babij

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. Ekspert w zakresie otrzymywania i wykorzystania substancji biologicznie aktywnych stosowanych w żywieniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania niekonwencjonalnych enzymów do otrzymywania peptydów o właściwościach funkcjonalnych. Absolwent Wydziału Nauk o Żywności oraz Collegium Medicum. Autor 11 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 4 patentów i zgłoszeń patentowych, ponad 50 oryginalnych formulacji. Dietetyk z ponad 5 letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista biotechnologii żywności i mikrobiologii drobnoustrojów.