BLOG - ostatnie wpisy

Wymarzona sylwetka w zasięgu ręki

Zastanawiasz się, których suplementów użyć? Masz wątpliwości co będzie dla Ciebie najlepsze? Nasi specjaliści służą pomocą i są do Państwa dyspozycji.

Płeć:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
UNS-SUPPLEMENTS sp. z o.o.
Buforowa 125,
52-131 Wrocław e-mail: rodo@uns.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane pozyskiwane są w związku z rejestracją w Sklepie, innymi aktywnościami w Sklepie lub w wyniki obsługi transakcji dokonanych w Sklepie. Dane przetwarzamy również w wyniku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub przy pomocy chatu dostępnego w Sklepie.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- adres do wysyłki,
- numer telefonu.

Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W celu uzyskania dodatkowych informacji może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@uns.pl

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy:
1. Przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w następujących celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- statystycznych.
2. Do momentu wycofania zgody dla celów marketingowych.
3. Przez czas trwania konkursów , programów partnerskich i lojalnościowych w których Pan/Pani zdecyduje się wziąć udział.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe udostępniamy podmiotom z którymi współpracujemy w celu wykonania prawidłowo umowy zawartej z Panem/Panią. Są to firmy, które zapewniają usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, audytorskie, marketingowe. Dane możemy przekazać również na wniosek organom publicznym i ścigania w przypadku oszustw i nadużyć.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych
-żądania sprostowania swoich danych osobowych
-żądania usunięcia swoich danych osobowych
-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
-żądania przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami po adresem e-mail rodo@uns.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebook. W celach bezpieczeństwa Państwa danych stosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Pokaż więcej

Ukryj

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
UNS-SUPPLEMENTS sp. z o.o.
Buforowa 125,
52-131 Wrocław e-mail: rodo@uns.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane pozyskiwane są w związku z rejestracją w Sklepie, innymi aktywnościami w Sklepie lub w wyniki obsługi transakcji dokonanych w Sklepie. Dane przetwarzamy również w wyniku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub przy pomocy chatu dostępnego w Sklepie.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- adres do wysyłki,
- numer telefonu.

Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W celu uzyskania dodatkowych informacji może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@uns.pl

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe przechowujemy:
1. Przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w następujących celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- statystycznych.
2. Do momentu wycofania zgody dla celów marketingowych.
3. Przez czas trwania konkursów , programów partnerskich i lojalnościowych w których Pan/Pani zdecyduje się wziąć udział.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe udostępniamy podmiotom z którymi współpracujemy w celu wykonania prawidłowo umowy zawartej z Panem/Panią. Są to firmy, które zapewniają usługi płatnicze, pocztowe, kurierskie, audytorskie, marketingowe. Dane możemy przekazać również na wniosek organom publicznym i ścigania w przypadku oszustw i nadużyć.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
-żądania dostępu do swoich danych osobowych
-żądania sprostowania swoich danych osobowych
-żądania usunięcia swoich danych osobowych
-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
-żądania przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami po adresem e-mail rodo@uns.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebook. W celach bezpieczeństwa Państwa danych stosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Pokaż więcej

Ukryj