UNS5 UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY: UNS5 KOD RABATOWY:
BLOG - ostatnie wpisy

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. Ekspert w zakresie otrzymywania i wykorzystania substancji biologicznie aktywnych stosowanych w żywieniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania niekonwencjonalnych enzymów do otrzymywania peptydów o właściwościach funkcjonalnych. Absolwent Wydziału Nauk o Żywności oraz Collegium Medicum. Autor 11 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 4 patentów i zgłoszeń patentowych, ponad 50 oryginalnych formulacji. Dietetyk z ponad 5 letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista biotechnologii żywności i mikrobiologii drobnoustrojów.

Showing 1 to 2 of 2 (1 Page)